Đam mỹ

Thông báo


Hai bộ “Phi Trần” và “Phong hành thiên hạ” hiện mình đã mất hết file => Drop Còn bộ Hoàn châu chi Vĩnh Cơ cùng Càn Long do Nhã edit, hiện Nhã cũng không online nữa nên mình drop nốt :))) Sẽ đào thêm hố mới nếu tìm thấy bộ nào ưng ý

Đam mỹ

>”<


  (─v─) Xin lỗi mọi người vì dạo này ta không post được chương mới. Ta mới đi mổ mắt nên tránh ít tiếp xúc với máy tính. Đợi khi nào mắt ta ổn định hơn ta sẽ quay trở lại post tiếp.